top of page
Image by Jordan Ling

Eglwysi Cylchdaith

Mae gennym gapeli yn y ddwy dref brifysgol, Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan

ac mae’r gylchdaith yn cwmpasu Ceredigion gyfan.

Gallwch ddysgu am ein dwy eglwys isod.

Ein Heglwysi

St Paul.jpg

 Canolfan Fethodistaidd
Sant Paul

ABERYSTWYTH

St Thomas.jpg

Canolfan Fethodistaidd
Sant Thomas

LLANBEDR PONT STEFFAN

bottom of page