top of page

Diogelu

Mae gan bob unigolyn werth ac urddas sydd yn deillio’n uniongyrchol o’r ffaith fod bodau dynol wedi eu creu ar lun a delw Duw. Mae Cristnogion yn gweld y potensial hwn yn cael ei gyflawni trwy i Dduw ein hail-greu ni yng Nghrist. Ymhlith pethau eraill mae hyn yn golygu bod dyletswydd i sylweddoli gwerth pawb gan fod delw Duw arnynt ac felly mae’n rhaid eu hamddiffyn rhag niwed.

 

Os oes gennych unrhyw bryder am Ddiogelu yn eich Eglwys, cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Cylchdaith Ceredigion

Charlene Crampin 

charlene@gmx.co.uk

Swyddog Diogelu’r Dalaith

Rhian Evans-Hill
07722 045453
dso.safeguarding@methodistwales.org.uk

bottom of page