top of page
St Thomas Interior.jpg

Llogi Ystafell yn Eglwys Sant Thomas

Llogi Ystafell

Mae gan ein hadeilad brif neuadd, ystafell fach a chegin i lawr y grisiau ac ystafell fawr ar y llawr cyntaf. Mae dolen sain ar gyfer pobl sy’n defnyddio cymorth clyw.

Mae gennym doiledau hygyrch sy’n addas ar gyfer pobl sy’n byw gydag anableddau neu anawsterau symud ac mae’r ystafelloedd i lawr y grisiau yn hawdd eu cyrraedd.

Os dymunwch ddefnyddio unrhyw ran o’r adeilad neu drafod trefniadau i logi lle yn rheolaidd, cysylltwch â Liz Edwards on 01570 423757.

bottom of page