top of page
Haleluwia.jpg

Addoli

Ceir manylion yma am oedfaon y Sul a chyfleoedd i addoli yn ystod yr wythnos.

Cliciwch ar y dolenni i gael Gwybodaeth Bellach

Church

Addoli yn
ein capeli

Sant Paul

 

Oedfa’r Bore - Saesneg

Arweinir yr addoliad gan Weinidog neu Bregethwr Lleol, gyda chymorth Arweinydd Addoliad ar adegau. Defnyddir gwahanol arddulliau ar gyfer addoli, yn ymlacedig neu’n ffurfiol. Bydd digon o emynau/caneuon bob amser, a gweinyddir y Cymun Bendigaid unwaith y mis. Fel rheol bydd te a choffi yn y cyntedd yn dilyn yr oedfa.

 

 

Oedfa’r Bore – Cymraeg

Arweinir yr addoliad gan Weinidog neu Bregethwr Lleol a hefyd aelodau’r gynulleidfa weithiau. Cynulleidfa fach ond cyfeillgar yw hon a byddwch yn siŵr o gael croeso cynnes. 

 

Man Agored

Addoliad anffurfiol, modern a bywiog fydd yn gwneud i chi feddwl, gyda bwyd yn cael ei gynnig. Bydd pobl yn eistedd o amgylch byrddau yn ystod y gwasanaeth ac felly mae digon o gyfle ar gyfer cymdeithas a sgwrs. Wedi’i anelu at fyfyrwyr ond mae croeso i bawb!

Gwasanaethau Taizé

Cynhelir y rhain ychydig o weithiau y flwyddyn. Gwasanaeth o weddi syml gyda digon o ddistawrwydd a chyfle i fyfyrio. Rydym yn defnyddio siantiau a cherddoriaeth Cymuned Taizé i’n helpu i addoli. Cyfeiliant ar y delyn fel rheol.

Sant Thomas

Oedfa'r Bore

Arweinir yr addoliad gan Weinidog neu Bregethwr Lleol, gyda chymorth Arweinydd Addoliad ar adegau. Defnyddir gwahanol arddulliau ar gyfer addoli, yn ymlacedig neu’n ffurfiol. Bydd digon o emynau/caneuon bob amser, a gweinyddir y Cymun Bendigaid unwaith y mis. Bydd te a choffi bob amser yn dilyn yr oedfa.

Gwasanaethau Taizé

Cynhelir y rhain ychydig o weithiau y flwyddyn. Gwasanaeth o weddi syml gyda digon o ddistawrwydd a chyfle i fyfyrio. Rydym yn defnyddio siantiau a cherddoriaeth Cymuned Taizé i’n helpu i addoli. Cyfeiliant ar gan y band fel rheol.

Ar-lein

O Ionawr 2024 ymlaen, nid ydym yn darparu gwasanaethau ar-lein newydd ar gyfer y Gylchdaith.

Mae ein holl wasanaethau blaenorol i’w gweld o hyd ar ein
Sianel YouTube

 

Ar gyfer addoliad ar-lein newydd gweler fideos o Gylchdaith Fethodistaidd Somerset Mendip

 

Gallwch wylio eu gwasanaethau yma ar ein gwefan neu ewch i sianel YouTube Cylchdaith Fethodistaidd Somerset Mendip.(linc yn saesneg)

Online

24 March 2024 Digital Worship
24 March 2024 Digital Worship
36:22
Play Video
17 March 2024 Digital Worship
32:20
Play Video
10 March 2024 Mothering Sunday Digital Worship
27:29
Play Video

Cyfleoedd Eraill i Addoli

Grŵp Gweddi Ganoli Sant Paul

Cawn ein hannog i ddatblygu disgyblaeth bersonol Gweddi Ganoli bob wythnos. Math o weddi fyfyriol yw hyn sydd â thraddodiad hir o fewn yr Eglwys Gristnogol. Mae’r grŵp yn cyfarfod yn Sant Paul ar y dydd Mercher cyntaf ym mhob mis.

Grŵp Tŷ ac Astudiaethau Beiblaidd

Cynhelir grwpiau wyneb yn wyneb a/neu rithwir ar gyfer astudiaethau Beiblaidd, trwy gydol y flwyddyn yn ein cylchdaith.

​​

Am wybodaeth bellach am unrhyw un o’n cyfleoedd addoli ’cysylltwch â'r swyddfa

Other Worship Opportunities

Y Plan

Cliciwch ar y botwm isod i weld neu lawrlwytho ein Plan o

Mis Mehefin - Mis Awst 2024

(Saesneg - yn agor tab newydd)

Preaching Plan
bottom of page